Sara Academy adalah sebuah pusat latihan kemahiran yang ditubuhkan oleh Saramedia Global Sdn Bhd untuk menyahut seruan Kerajaan Negeri Sarawak dan Kerajaan Persekutuan untuk memajukan rakyat dalam bidang perusahaan digital.  Kemahiran dalam teknologi digital akan dapat membatu para usahawan kita beralih kepada ekonomi digital supaya akan terus mampu bersaing pada masa ini dan masa akan dating.  Di samping itu juga pihak pengurusan juga perlu mahir dalam teknologi digital untuk bidang pengurusan supaya organsisi akan lebih cekap dan pantas.

Visi

Sara Academy akan berusaha MENJADI sebuah pusat latihan kemahiran usahawan digital yang profesional dan dipercayai di Malaysia dengan menyasarkan untuk meningkatkan pelbagai ilmu dan kemahiran melalui platform digital secara menyeluruh untuk menambah kukuh ekonomi individu, negeri serta negara amnya supaya lebih berdaya saing dengan negara-negara  maju lain.

Misi

Untuk mencapai Visi itu kami akan sentiasa meningkatkan kemahiran jurulatih dan mengemaskinikan peralatan untuk melaksanakan kursus dan latihan yang bermutu dan praktikal.

Objektif:

  1. Memeriksa jurulatih memiliki kelayakan yang diiktiraf dan bertauliah dengan pengalaman yang cemerlang.
  2. Menyediakan kemudahan dan peralatan yang terbaik dan terkini.
  3. Menyediakan nota kursus kursus yang lengkap untuk rujukan peserta.
  4. Menyediakan kursus dan latihan yang sesuai dengan keperluan organisasi setelah perbincangan dan persetujuan pihak pengurusan.
  5. Memastikan keselesaan dan kepuasan peserta dan organisasi setiap masa